Tầm nhìn

Tiếp tục khẳng định vị thế là Công ty thương mại dẫn đầu thị trường nội địa trong ngành mía đường, mật rỉ đồng thời trở thành một trong những thương hiệu lớn mạnh hàng đầu tại thị trường khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Tối đa hóa giá trị đầu tư và gia tăng giá trị cho cổ đông.
Mang lại sự thịnh vượng cho cán bộ nhân viên.
Xây dựng thương hiệu Thành Thành Công bền vững và vươn xa trên thị trường quốc tế

Chuyên nghiệp trong quản trị điều hành cùng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn và năng lực với tinh thần cống hiến cao vì sự phát triển chung của Công ty và toàn xã hội