Tin tức

Thông báo thay đổi Logo

Với mục tiêu đồng nhất hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn TTC và các Ngành/các Công ty con trong toàn hệ thống, nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu TTC đã được thị trường tín 

 

nhiệm trong hơn 40 năm qua, Tập đoàn TTC đã công bố Cấu trúc Thương hiệu Tập đoàn mới, theo đó, logo của TTC Trading cũng đã mang một hình ảnh mới, một diện mạo mới kể từ ngày 01/01/2020.


Bằng thông báo này, TTC Trading kính gửi thông tin đến Quý khách hàng, Quý đối tác thông tin cụ thể về mẫu logo mới và lộ trình thay đổi nhằm giúp Quý khách hàng, Quý đối tác nhận diện nhanh chóng với nhận diện thương hiệu mới của TTC Trading.


Chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Cơ quan, Tổ chức cũng như Khách hàng, Đối tác trong thời gian tới.

Trân trọng,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác