Tin tức

TTC Biên Hòa (SBT): Bà Đặng Huỳnh Ức My sẽ mua hơn 28 triệu cổ phiếu SBT của Công ty

HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT – sàn HOSE) vừa thông qua giao dịch giữa Công ty với bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT Công ty.

 

 

Theo đó, bà My sẽ mua hơn 28,1 triệu cổ phiếu SBT của Công ty, giá được xác định theo nguyên tắc do HOSE quy định, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014, không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1/10 đến hết ngày 16/10.
Theo công bố thông tin trước đó, từ ngày 27/9/2019 đến 25/10/2019, bà My đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu SBT.

Tính đến ngày 27/9/2019, bà My đang nắm giữ 68,39 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng tỷ lệ sở hữu 12,51% và là cổ đông lớn thứ 3 của Công ty. Cổ đông lớn nhất của SBT là CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm giữ hơn 158,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 28,99%.

Bên cạnh đó, HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương, Chủ tịch HĐQT quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của giao dịch và các thỏa thuận, ký kết và thực hiện giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu có liên quand dến giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế giao dịch (nếu có).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2018-2019 đã kiểm toán, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ sau kiểm toán còn hơn 10.856 tỷ đồng, giảm 164 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập; lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 56 tỷ đồng, đạt 259,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2019, SBT đã phát hành và niêm yết hơn 586,74 triệu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là hơn 61,6 triệu cổ phiếu.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 2/10, SBT đảo chiều hồi nhẹ sau 3 phiên điều chỉnh liên tiếp, với mức tăng 0,3% lên 17.850 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công hơn 0,88 triệu cổ phiếu. Như vậy, nếu tạm tính với mức thị giá này, bà My sẽ phải chi hơn 500 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu trên.

Theo Tin nhanh chứng khoán

Các tin khác