Tin tức

TTC TRADING tổ chức cuộc thi “NGÀY 5S TTC TRADING 10/10/2022”

Vào ngày 06.10.2022, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công (TTC Trading) đã tổ chức cuộc thi "Ngày 5S TTC TRADING" nhằm tạo phong trào nội bộ để thúc đẩy Cán bộ nhân viên (CBNV) tìm hiểu và gắn bó với tổ chức; xây dựng môi trường làm việc “Xanh - Sạch - Đẹp - Chuyên nghiệp”, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, hiệu suất làm việc cho mỗi CBNV.

Một số hình ảnh tham gia dự thi tiêu biểu tại các Công ty con/Phòng ban:

 

 

 

 

 

Trải qua quá trình chấm thi từ phía Ban giám khảo, kết quả chung cuộc của cuộc thi "Ngày 5S TTC TRADING đã thuộc về Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Tin rằng trong tương lai tập thể CBNV TTC TRADING sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa 5S, từ đó nâng cao hình ảnh thương hiệu TTC ngày càng phát triển bền vững. 

 

 

Các tin khác