Tin tức

TTC TRADING tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022

Vào ngày 15.7.2022, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công (TTC TRADING) đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm & Triển khai Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo đánh giá hoạt động của Trưởng Ban Kiểm soát. Tiếp theo đó, phần tham luận của Phòng Kinh doanh Nông sản và thảo luận giữa toàn thể Hội nghị đã được diễn ra sôi nổi. Hội nghị cũng tuyên dương các gương mặt tiêu biểu đồng thời tôn vinh cống hiến, trao logo thâm niên các cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Theo đó, hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty song hành cùng nhiều biến động khó lường của kinh tế chính trị toàn cầu cũng như thị trường kinh doanh không thuận lợi, do tác động của khủng hoảng lương thực và nhiên liệu làm chi phí vận chuyển tăng đột biến, 6 tháng qua thực sự đầy thách thức với TTC Trading. Tuy nhiên, về tổng thể Công ty đã hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Các mảng kinh doanh Đường, Cồn, Mật rỉ, dịch vụ Logistic và các ngành kinh doanh mới như Trà, Thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2022 đều đạt được các chỉ số đáng ghi nhận.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp trong sự quyết tâm cao độ, phấn đấu đạt các mục tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2022.

Bà Võ Thị Thanh Lan - Phó Tổng Giám đốc TTC Trading phát biểu về tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

 

Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát TTC Trading báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022

Bà Nguyễn Ngọc Xuân Tâm - Phó phòng Kinh doanh Nông sản trình bày bài Báo cáo tham luận với chủ đề: Kinh doanh Nông sản - Lợi thế tạo nên sức bật mới

Bà Trương Thị Hoàn - Trưởng phòng Nhân sự TTC Trading công bố Quyết định tuyên dương “Tập thể tiêu biểu” & “Gương mặt tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2022

Bà Trần Yến Duyên - Tổng Giám Đốc TTC Trading chỉ đạo hoạt động 

6 tháng cuối năm 2022 

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV TTC Trading chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị


Các tin khác