Cồn Thực phẩm

Cồn Thực phẩm

Vui lòng liên hệ

Là cồn Ethanol đã loại bỏ hầu hết các tạp chất như dầu fusel, andehyd, Acid, Este..có hại cho sức khỏe con người, các tạp chất này không được vượt quá ngưỡng qui định cho phép.

Liên hệ
Tổng đài tư vấn(028) 3 997 27 27