Công dụng

» Nguyên liệu sản xuất Cồn
» Nguyên liệu sản xuất Bột ngọt (mì chính)
» Thành phần phụ trong sản xuất thức ăn gia súc để tăng độ ngọt và độ tạo màu
» Nguyên liệu thô để sản xuất men thực phẩm
» Sử dụng mật như phụ gia thức ăn trong chăn nuôi bò
» Phụ gia sản xuất chất chống thấm, chất kết dính, xử lý nước thải
» Tạo độ màu trong thực phẩm