Quyền lợi người lao động

1. Quyền lợi người lao động:

- Nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chung của TTC Group, quan điểm trong chiến lược nhân sự của TTC Imex gồm:
+ Tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.
+ Hướng đến việc xây dựng chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.
+ Chú trọng trong việc mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.

2. Các chế độ đang thực hiện:
+ Chế độ đào tạo, phát triển nghề nghiệp tại TTC; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm đối với nhân sự có năng lực vào các vị trí quản lý.
+ Chế độ thưởng thâm niên cho những nhân viên gắn bó với công ty trên 5 năm, 10 năm, 15 năm …vào dịp thành lập công ty
+ Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...
+ Chế độ phép năm, BHXH, bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ.
+ Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, du lịch trong và ngoài nước ( tùy vào hiệu quả kinh doanh mỗi năm).