Cồn Gạo

Cồn Gạo
Cồn gạo cũng là loại cồn chủ yếu dùng trong thực phẩm được sản xuất bằng phương pháp lên men. Gạo sau khi lên men thành dịch dấm chín được chưng cất thành cồn 96 độ.