Cồn Winefood

Cồn Winefood
Cồn thực phẩm winefood (winefood alcohol) là sản phẩm có chất lượng cao nhất, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu mật rỉ đường bằng phương pháp lên men.