Cồn Tuyệt đối 99,5%

Cồn Tuyệt đối 99,5%

Trong quá trình chưng cất sau khi lên men của nguyên liệu(sắn, ngô, mật rỉ,..), người ta loại bỏ hoàn toàn nước trong ethanol với hàm lượng trên 99.50% nên được gọi là Cồn tuyệt đối 99,5%