Cồn tinh luyện - Ethanol

Cồn tinh luyện - Ethanol

Trong sản xuất công nghiệp, cồn phổ biến có hai dạng: Ethanol và Methanol. Cả hai đều được sản xuất theo phương pháp lên men và chưng cất. Sản phầm Cồn Công ty kinh doanh chủ yếu là Ethanol.