Cồn Mỹ phẩm

Cồn Mỹ phẩm
Trong các sản phẩm mỹ phẩm, đặc biệt là nước hoa, lăn khử mùi, nước xịt phòng,…cồn ethanol chiếm  lượng lớn trong thành phần. Thường dùng là cồn tinh luyện 96% hay cồn tuyệt đối 99.5%.