Đường Thô

Đường thô – Brown Sugar 

a)   Các chỉ tiêu cảm quan

Chỉ tiêu

Yêu cầu

Ngoại hình

Tinh thể màu vàng nâu đến nâu, kích thước tương đối đồng đều, tơi khô không vón cục

Mùi vị

Tinh thể đường hoặc dung dịch đường trong nước có vị ngọt tự nhiên, có vị mật mía, không có mùi lạ

Màu sắc

Tinh thể màu vàng đến nâu.

 

b)     Các chỉ tiêu lý - hóa

STT

Tên chỉ tiêu

Mức

1

Độ Pol (0Z)

> 98,50

2

Hàm lượng đường khử, % khối lượng (m/m)

< 0,65

3

Sự giảm khối lượng khi sấy ở 1050C trong 3h, % khối lượng (m/m)

< 0,30

4

Độ màu, đơn vị ICUMSA

> 1.000