Đường tinh luyện

Đường tinh luyện – Refined Extra (RE)

  • Độ Pol             > 99,80%
  • Độ màu           < 30 ICUMSA

 a)      Các chỉ tiêu cảm quan

Chỉ tiêu

Yêu cầu

Ngoại hình

Tinh thể màu trắng, kích thước tương đối đồng đều, tơi khô không vón cục

Mùi vị

Tinh thể đường hoặc dung dịch đường trong nước có vị ngọt, không có mùi lạ

Màu sắc

Tinh thể trắng óng ánh. Khi pha vào nước cất cho dung dịch trong suốt

                                                                      

b)     Các chỉ tiêu lý - hóa

STT

Tên chỉ tiêu

Mức

1

Độ Pol (0Z)

> 99,80

2

Hàm lượng đường khử, % khối lượng (m/m)

< 0,03

3

Tro dẫn điện, % khối lượng (m/m)

< 0,03

4

Sự giảm khối lượng khi sấy ở 1050C trong 3h, % khối lượng (m/m)

< 0,05

5

Độ màu, đơn vị ICUMSA

< 30


c)      Dư lượng SO2

Sunfua dioxit (SO2), ppm <  7